U periodu od 01-02.12.2018 godine u organizaciji Aikido asocijacije Srbije i Seishn aikido dojoa odrđaće se seminar sa Michele Quaranta senseijem u Beogradu

 

Uskoro više informacija