Novi logo Internacionalne aikido federacije -IAF predstavljen je 22. septembra 2017. godine. IAF predstavlja federaciju nacionalnih aikido saveza baziranih na međusobnom prijateljstvu, koje su takođe i članovi Aikikai. IAF prmoviše:

  • internacionalne aikido događaje, kao što su treninzi, seminari, demonstracije i  sve nove inicijative koje podrazumevaju vežbanje aikidoa
  • aktivnosti nacija članica

Novi logo je prilagođen digitalnom dobu, i baziran je na sledećim aspektima:

  • lako prepoznavanje IAFa i njene povezanosti sa AIkikaijem
  • crveni krug je zamenjen sa 5 boja koje predstavljaju 5 kontinenata, u cilju naglašavanje trenda globalizacije IAFa
  • uvođenje jedinstvenog vizualnog logoa
  • zadržavanje kontinuiteta u odnosu na stari logo

Više o ovome nađite na sledećem linku:   http://www.aikido-international.org/main-menu-archives/news-archive-2/24-iaf-latest-news/142-the-iaf-unveils-its-new-logo