Održani ispiti u 2015./2014./2013./2012./2011./2010./2009. |  Program za polaganje  |  Tabela min. kriterijuma za ucešce na ispitu

 

ZvanjeMin. period između
pojedinih ispita u
mesecima
Min. broj odrađenih
treninga
Min. broj treninga
nedeljno
Min. broj seminara
ASS godišnje
6. KYU 5 40 2 1
5. KYU 6 50 2 1
4. KYU 7 60 2 1
3. KYU 8 100 3 2
2. KYU 9 110 3 2
1. KYU 10 160 4 3
1. KYU 12 200 4 3
2. KYU 36 500 4 3
3. KYU 48 700 4 3
4. KYU Odlučuje tehnička 
komisija. Min 48. meseca

Kandidat mora aktivno da učestvuje u životu AAS. Mora da ima iskustvo u obuci u okviru svog kluba. Za sve to vreme mora aktivno trenirati.

5. KYU Odlučuje tehnička 
komisija. Min 72. meseca
Kandidat mora aktivno da učestvuje u životu AAS. Mora da ima iskustva u obuci na nivou internih seminara.  Za sve to vreme mora aktivno trenirati.
6. KYU Odlučuje tehnička 
komisija. Min 72. meseca
Kandidat mora aktivno da učestvuje u životu AAS. Mora da ima iskustva u obuci na nivou oficijelnih seminara. Za sve to vreme mora aktivno trenirati.